Covid-19 พารายได้ลด ตกงาน เงินเก็บไม่มาก หยุดทำประกันดีไหม?


ในช่วงนี้หลายคนอาจจะกำลังลำบากในเรื่องการเงิน เพราะ Covid-19 ก็อยู่กับเรามาเป็นปีแล้วและยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อ หลายๆคนที่ผมรู้จักนั้นตกงานมามากกว่า 1 ปี หลายๆคนรายได้ลด ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมาจนต้องคิดว่าอาจจะต้องมีการลดรายจ่ายขึ้น

คำถามของหลายๆคนก็คือ “รายจ่ายประเภทประกัน” เราควรจะทำอย่างไรต่อดี เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจดีๆ มีงานทำและมีรายได้ก็ไม่ใช้เรื่องที่เป็นปัญหาอะไร แถมยังช่วยเราในเรื่องการป้องกันความเสี่ยงอีกด้วย แต่ในช่วงที่ไม่มีรายได้มากเท่าเดิม อาจจะกลายเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากในชีวิตของใครหลายๆคนก็ได้

ตัวอย่างเช่น เราอาจจะทำประกันแล้วจ่ายเบี้ยปีละ 2-3 หมื่นบาท ซึ่งอาจจะดูเหมือนไม่มาก แต่หากอยู่ๆเราตกงานขึ้นมาแล้วมีเงินเก็บที่ต้องบริหารให้ใช้จ่ายได้เพียงพอในช่วง Covid-19 การที่เราต้องควักเงิน 2-3 หมื่นบาทออกมาจ่าย สำหรับหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้

นอกจากนี้อาจจะมีบางคนคิดว่า ที่ๆทำไว้อยู่ “ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลย” ก็เลยมองว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตัดไปก่อนในช่วงยากลำบากตอนนี้ก็ได้

แนวทางที่อยากลองเสนอให้พิจารณากันมีดังนี้ครับ

1. จัดความสำคัญของประกันที่ทำก่อน

หลายคนอาจจะมีประกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ และ ประกันในรูปแบบอื่นๆ ในช่วงที่ Covid-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ ประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆและไม่ควรจะยกเลิก เพราะความเสี่ยงยังอยู่กับเรา เกิดยกเลิกไปแล้วป่วยขึ้นมาแบบนี้แย่เลย กลายเป็นว่าต้องเสียเงินเข้าไปใหญ่

2. ลองดูว่าจะตัดสินใจอย่างไรกับประกัน

หลังจากที่เราเรียงลำดับความสำคัญของประกันแล้ว ก็ลองมาประเมินดูว่าเราจ่ายกันไหวแค่ไหนเพื่อให้ผ่านช่วงเวลานี้ และลองดูทางเลือกอื่นๆว่าทำอย่างไรได้บ้าง ประกันที่จำเป็นเราก็อาจจะจ่ายต่อ ประกันบางประเภทหากเรายกเลิกไปอาจจะเสียโอกาสและผลประโยชน์สูงก็อาจจะกู้กรมธรรม์ไปก่อนในช่วงนี้ ส่วนประกันที่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นต่อเรามาก ประโยชน์ที่เสียไปก็ไม่มากก็อาจจะพิจารณายกเลิก ก็อาจจะแบ่งกลุ่มประกันเป็น 3 ประเภท กลุ่มที่จ่ายต่อ กลุ่มที่กู้กรมธรรม์ กลุ่มที่ยกเลิก

3. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

หลังจากที่ประเมินกันไว้แล้วก็อย่าลืมดำเนินงานตามแผนที่วางไว้นะครับ อาจจะลองปรึกษาเพื่อนที่เป็นตัวแทนประกันหรือนักวางแผนการเงินเพื่อปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับชีวิตในช่วงเวลานี้ดูนะครับ

ประกันอาจจะเป็นรายจ่ายที่หลายๆคนมองว่าสิ้นเปลือง ไม่ได้ใช้ แต่ในช่วงที่มีความเสี่ยงเต็มไปหมด ประกันคือสิ่งที่จำเป็นเสมอ ไม่ป่วยก็ดีแล้ว แต่มีก็อุ่นใจเสมอนะครับ