3 เทรนด์ สู่อินไซต์ผู้ใช้รถ ปี 2021 โดย กรุงศรี ออโต้

ทางกรุงศรี ออโต้ ได้ชวนไปผมร่วมงานแถลงข่าวเกี่ยวกับทางบริษัทเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 และมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนที่น่าสนใจในปี 2021 ที่ทางคุณกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มาเล่าให้ฟังด้วย ในบทความนี้ผมเลยจะสรุปให้ฟังอีกทีว่า Trend ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือกใช้สินค้าและบริการของผู้ใช้รถในปีหน้ามีอะไรบ้าง

1. ใช้ชีวิตบนดิจิทัล (Digitally-connected)

จากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมานั้นทำให้เราได้เห็นว่า โลกออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตของเรามาก นั่นก็รวมถึงตลาดรถยนต์ด้วยเช่นกันและสินเชื่อยานต์ด้วยเช่นกัน ซึ่งทาง โดยยอดสินเชื่อใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) สูงถึง 52% และคาดว่าในปีนี้ยอดสินเชื่อใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์จะมีมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท

ซึ่งระบบที่ทางกรุงศรี ออโต้นำมาใช้จะเรียกว่า ตระกูล i ที่เน้นที่การเชื่อมต่อบริการให้ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วและยกระดับกระบวนการทำงานภายในและการทำงานร่วมกับพันธมิตรให้ไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพขึ้น ผ่านเครื่องมือดิจิทัล เช่น iPartner ระบบรายงานข้อมูลและสถานะสินเชื่อสำหรับพันธมิตร iAppraisal ระบบประเมินและอนุมัติราคารถยนต์มือสองแบบเรียลไทม์ และ iCreate ระบบประมวลข้อมูลส่วนบุคคลในแบบฟอร์มสมัครสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติเป็นต้น

2. ตรงใจในจังหวะที่ใช่ (Micro-segmented)

เรื่องน่าสนใจเรื่องที่ 2 ก็คือในปัจจุบันนี้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้กันคือ การสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เฉพาะเจาะจง (Personalization) ซึ่งทางกรุงศรี ออโต้ก็ให้ความสำคัญมาตลอด แต่ที่ทำมากกว่านั้นก็คือการนำเอาข้อมูลค่างๆมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้แม่นยำยิ่งขึ้น 

ทางผู้บริหารกล่าวว่า กรุงศรี ออโต้ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven organization) เราจะเน้นการใช้ประโยชน์จากทั้งฐานข้อมูลลูกค้ากรุงศรี ออโต้ กว่า 1.8 ล้านราย ลูกค้ารายย่อยของธุรกิจในเครือกรุงศรี ซึ่งเป็นผู้นำตลาดการเงินเพื่อรายย่อย (Consumer Finance) ไปจนถึงข้อมูลจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในและนอกอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยข้อมูลเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Cross Products)และโซลูชันที่ไม่เพียงแต่เฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละราย แต่ยังตอบโจทย์ในช่วงเวลาและจังหวะชีวิต (Life Stage) ที่เหมาะสมอีกด้วย

3. รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม (Sustainable-minded)

สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆให้ความสำคัญอยู่มากเลยนะครับ ในธุรกิจยานยนต์นั้นในปัจจุบันก็มีการพัฒนาในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้า ทางผู้บริหารกล่าวว่า ทางกรุงศรี ออโต้ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร โดยเราเริ่มให้บริการสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2561

และบริการของเราในปัจจุบันครอบคลุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดย 1 ใน 5 ของรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนและใช้สินเชื่อในไทยให้บริการโดยกรุงศรี ออโต้ ในอนาคตเราพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรในการนำเสนอสินเชื่อยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้งานยานยนต์พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

โดยสรุปจาก 3 Trend ดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่าทางกรุงศรีออโต้ จะพัฒนาระบบออนไลน์เข้ามาตอบโจทย์ลูกค้าให้ตรงจุด มีการใช้ Big data เพื่อให้นำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและในเวลาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยสนับสนุนเทคโนโลยีใหม่ๆอีกด้วยครับ


Posted

in

by

Tags: