คุยกับว่าที่ร้อยตรี จักร์ บุนนาค ผู้บริหาร A4D Security Service กับ การเลือก รปภ. ยุค 2020

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารงานสถานที่ ที่ต้องดูแลทรัพย์สิน บุคลากร หรือ ลูกบ้าน การจ้างทีมรักษาความปลอดภัยมืออาชีพนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้น ทีม รปภ. ก็จะช่วยดูแลและจัดการสถานการณ์ให้ได้

บทความนี้ผมได้มีโอกาสไปคุยกับทาง ว่าที่ ร.ต.จักร์ บุนนาค ผู้บริหารระดับสูง บริษัทรักษาความปลอดภัย เอโฟร์ดี เซอร์วิส จำกัด (A4D Service Security) ซึ่งมาเล่าให้เห็นภาพความสำคัญของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ในยุคปี 2020 และองค์กรธุรกิจต่างๆต้องเลือกทีมงานแบบไหน

 

คุณจักร์เล่าให้ผมฟังว่า รปภ. ในถือเป็นสิ่งพื้นฐานในอสังหาริมทรัพย์ เป็นจุดขายให้กับหลายๆองค์กรที่สร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า ผู้ที่ทำงานและผู้ที่พักอาศัย นอกจากนี้ รปภ. ที่ทำงานอย่างมืออาชีพย่อมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอีกด้วย

สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือ คนที่มาทำงานบริการรักษาความปลอดภัยนั้น มีทั้งอดีตทหาร อดีตตำรวจ หรือ อาจจะเคยเป็น อาสาสมัคร อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งคนกลุ่มนี้มีการฝึกระเบียบและวินัยการทำงานมาก่อน และอาจจะมีบางส่วนที่เป็นพลเรือนมาทำอาชีพนี้

ดังนั้นการฝึกฝนทักษะในการให้บริการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก บริษัทที่ดีจะต้องสร้างทีมงานที่ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานทั้งในส่วนของ Mindset การให้บริการ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักสากลในด้านต่างๆอีกด้วย เพราะฉะนั้นบริษัทที่ให้บริการจะต้องมีการฝึกฝนและทบทวนทักษะต่างๆอยู่เสมอ

ตัวอย่างของทักษะที่ รปภ. ในยุค 2020 จะต้องมีเพื่อให้บริการอย่างโดนใจลูกค้า และทางทีมงานให้ความสำคัญมาตลอด ได้แก่

 

1. ต้องรู้ท่าบุคคลมือเปล่า

เรื่องนี้หลายคนอาจจะดูแล้วเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ แต่การที่ลูกค้าของบริษัทเดินทางเข้ามาแล้ว รปภ. ยืนทำความเคารพอย่างให้เกียรติก็สร้าง First Impression ที่ดีให้กับองค์กรได้เช่นกัน รปภ.มืออาชีพจะมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีการทำความเคารพ และขออนุญาตต่างๆก่อนการดำเนินการในขั้นตอนรักษาความปลอดภัย ตรงนี้จะลดความขัดแย้งต่างๆกับผู้ที่มาติดต่อได้อีกด้วย

2. ต้องรู้ท่าบุคคลประกอบอาวุธ

การรักษาความปลอดภัยนั้น รปภ. เองก็ต้องรู้วิธีการใช้อาวุธเพื่อปกป้องตัวเองและทรัพย์สิน อาวุธของ รปภ. โดยส่วนมากก็กระบอง หรือ ดิ้ว (แท่งเหล็ก) ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะได้ใช้น้อยมากครับ แต่เป็นทักษะสำคัญที่ต้องทราบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุอันตราย

3. ต้องรู้วิธีการช่วยชีวิต การทำ CPR

ทักษะการช่วยชีวิต เป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ที่ทำให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูความปลอดภัยนั้นเกิดอันตาย รปภ. จะต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาล ปั้มหัวใจ และประสานงานต่างๆจนบุคคลๆนั้นถูกส่งไปพบแพทย์ ปัจจุบัน CPR ถูกบรรจุเข้าไปในหลักสูตร รปภ. 40 ชั่วโมงแล้วและพนักงานจะต้องทำการฝึกฝนเสมอ

4. ต้องรู้วิธีการดับเพลิง

หากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ รปภ.จะต้องเป็นผู้ที่ช่วยบริหารจัดการในเรื่องอัคคีภัย ทั้งในการประสานงานและเผชิญเหตุ ทักษะนี้จะต้องมีการอบรมในหลักสูตร รปภ. 40 ชั่วโมง เช่นกัน

 

จะเห็นได้ว่าทักษะของ รปภ. มืออาชีพจริงๆต้องใช้ความรู้และผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี มีการพัฒนาทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีใจให้บริการ มีความสุภาพ ดูแลความปลอดภัย ช่วยเหลือและแก้ปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้

นอกจากนี้การที่จะเป็น รปภ. ได้นั้นจะต้องขอใบอนุญาตในการประกอบอาชีพและยังมีการรับรองคุณภาพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีกด้วย เพื่อรองรับว่า รปภ ที่ประกอบวิชาชีพอยู่นั้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

นอกเหนือจากนั้นปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยยังเปิดหลักสูตรให้กับผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัย ในหลักสูตรปริญญาโท รัฐประสานศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารักษาความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านนี้เพิ่มขึ้นครับ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมากครับ ในอนาคตคงมีปริญญาเอกแน่นอนเพราะความปลอดภัยยังเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน

 

จุดเด่นของ A4D Service Security

สิ่งที่ทีมงานให้ความสำคัญมากๆก็คือ ต้องแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา องค์กรที่ให้ทางบริษัทเป็นผู้ดูแลนอกจากเราจะฝึกฝนเจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพไว้ให้บริการแล้ว ยังมีแผนรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กร เพื่อที่จะได้ทราบว่า หากมีเหตุฉุกเฉินจะมีการดำเนินการอย่างไร

นอกจากนั้นยังมีการใช้ระบบ QR Code เข้ามาตรวจสอบการทำงานของ รปภ. ระบบเดียวกับ ตู้แดง QR Code ของตำรวจอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่สายตรวจ จะเข้าตรวจแบบประจำและสุ่มตรวจครับ เพื่อเช็คการทำงานของรปภ เป็นไปตามแผนการทำงานหรือไม่ เพื่อที่จะได้จัดการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงฝึกทบทวนทักษะต่างๆกับ รปภ. อย่างสม่ำเสมอ

หากท่านใดสนใจใช้พูดคุยหรือใช้บริการกับทาง A4D Service Security ในการหา รปภ. ดูแล สำนักงาน หมู่บ้าน ห้างร้าน บริษัท งานอีเว้นท์ งานอารักขาบุคคล ดูแลศิลปิน นักร้อง บุคคลสาธารณะ ผู้มีชื่อเสียง พนักงานขับรถ ขนย้ายสิ่งของมีค่า

สามารถติดต่อได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/a4dservices/

โทร : 0991465252 คุณโจ้

 


Posted

in

by

Tags: