3 สิ่งที่ไม่เคยรู้ ทำให้เรามีความคิดใหม่ๆได้

เห็นเพื่อนแชร์ภาพนี้มาให้ ผมว่าค่อนข้างเห็นภาพชัดมากๆ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ

1. ความรู้ (Knowledge)

ความรู้นั้นก็คือเรื่องความเข้าใจ ความเป็นจริง ข้อมูล คำอธิบาย ทักษะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ การค้นคว้า การเรียนรู้

อย่างเด็กๆ การเรียนรู้ของเขาจะเกิดขึ้นง่ายๆจากสิ่งที่เขาได้เจอ สัมผัส คำบอกเล่าจากผู้ใหญ่ พอโตมาเรารู้จากการเรียน การอ่านหนังสือ และพอถึงวัยทำงานก็ได้จากการพัฒนาทักษะต่างๆในงานที่ทำ ความรู้คือ Base ของการพัฒนาตัวเอง

การมีความรู้จะทำให้เราอธิบายเรื่องต่างๆได้และนำไปสู่การวิเคราก์และการตัดสินใจได้ด้วย ยิ่งรู้มาก มีข้อมูลมากยิ่งตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้น

2. ประสบการณ์ (Experience)

ในภาพแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์เกิดจากการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆให้เกิดเป็นภาพปะติปะต่อได้ ความรู้เรื่องหนึ่งมีความสัมพันธ์กับอีกเรื่องหนึ่งยังไง

มีอีกคำที่เราจะเจอได้ในเรื่องการพัฒนาทรัพยาบุคคลคือคำว่า ความสามารถ (Competence) ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาทักษะมาในเวลาที่มากพอจนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างแบบเวลาเราสอนลูกเรื่องการเปรียบเทียบสิ่งของ การเช็คราคา เด็กจะรู้ว่าซื้ออันไหนจะได้เยอะได้น้อย มันจะโยงไปถึงความสัมพันธ์กับการเหลือเงินเพื่อเก็บออมได้ ทักษะทางคณิตศาสตร์ก็จะเชื่อมกับวิธีคิดและพฤติกรรมในเรื่องการใช้เงินของเด็กในระยยาวได้ถ้าเกิดการฝึกฝน

สำหรับคนทำงาน มนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ ความรู้และทักษะต่างๆที่เรามีก็มักจะเอามาเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว เรื่องการเงินใครบริหารเก่งๆ รายได้มารู้จักจัดการ จะรู้ว่าเอาเงินไปลดหย่อนภาษีอย่างไร วางแผนกองทุน ประกันยังไงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงตัวเองไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้ พวกนี้ต้องเชื่อมจนกลายเป็นประสบการ และใครเก่งๆก็เกิดความสามารถและความเชี่ยวชาญได้

3. Creativity ความคิดสร้างสรรค์

อันนี้จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อถ้าเรานำความรู้มาร้อยเรียง นอกจากเราจะสามารถเชื่อมโยงเป็นประสบการณ์ได้แล้ว การสร้างเป็นรูปแบบใหม่ๆ รูปแบบที่แตกต่าง หรือแม้แต่กลายเป็น Solution ใหม่ๆ ทำให้เกิดคุณค่า ก็จะเกิดคุณประโยชน์ต่อโลกและสังคมได้

เรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆง่ายมาก เพราะเด็กมักไม่มีกรอบในความคิด ในเรื่องการเงินถ้าเขาเรียนรู้ว่าการเปรียบเทียบราคาที่นำไปสู่การซื้อของที่ทำให้เขาออมเงินได้ เขาอาจจะมีวิธีการแปลกๆไปสู่การออมได้มากขึ้นกว่าเดิมอีก เช่น 2 ร้านราคาของไม่เท่ากัน ซื้อร้านนึงไปขายอีกร้านนึงดีไหม? จะได้มีเงินมากขึ้น

ในส่วนของระดับผู้ใหญ่ ก็สามารถฝึกความคิดสร้างสรรค์ที่จะเอาความรู้มาเชื่อมโยงและต่อยอดในเรื่องทางการเงินได้เหมือนกัน อย่างบางคนรู้ว่าบัตรเครดิตมันมีช่วงปลอดดอกเบี้ย รูดได้แต้ม ก็เลยรู้จักหมุนเงินจากการใช้ประโยชน์ของบัตรเครดิต ด้วยการรูดทั้งเดือน รูดแทนชาวบ้าน (แต่เอาเงินจากคนอื่นมาไว้ในบัญชีเรา) แล้วค่อยเอาเงินมาชำระตามกำหนด บางคนได้เงินมาแล้วรู้ว่าจะเอาไปหมุนยังไงให้เสี่ยงต่ำแต่ได้ผลตอบแทนได้มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอีกด้วย

เรื่องพวกนี้สนุกนะ ถ้าเรารู้ว่าเราจะ Apply ความรู้ ประสบการณ์ ความสร้างสรรค์ในชีวิตว่าเราจะไปทางไหน

“Creativity is intelligence having fun!”
Albert Einstein


Posted

in

by

Tags: